Search

Links feminisme

geen feminisme zonder socialisme, geen socialisme zonder feminisme

Nieuw feministische initiatief: Fakra.be

Links feminisme ondersteunt het nieuwe initiatief Fakra – feministisch en antikapitalistisch.

De website is nog in aanbouw maar je kan het manifest alvast daar vinden en ondertekenen: Fakra manifest.

Je vindt er ook een eerste reeks artikels van Ida Dequeecker over feminisme en neoliberalisme.

Links, rechts, fuck you: Brexit.

remain or leave

door Evie Embrechts

Links moet iets te tonen hebben als beter alternatief voor een ondemocratisch neoliberaal Europa dat een perfecte voedingsbodem was en is voor een racistische lokale struisvogelpolitiek.

Continue reading “Links, rechts, fuck you: Brexit.”

Antwerpse campagne tegen seksuele intimidatie – “wees mooi en zwijg”

De Tweede Sekse Voorbij

Antwerpse campagne tegen seksuele intimidatie

Op de wijze van “wees mooi en zwijg”

door Ida Dequeecker

Een campagne “Seksuele intimidatie: niet in onze stad” (1) die mannen aanspreekt met de vraag “Mag iemand JOUW moeder, JOUW vrouw, JOUW dochter, JOUW zus respectievelijk een hoer noemen, betasten op de bus, volgen op straat en stiekem filmen op de bus” kon alleen maar ontspruiten aan het brein van marktonderzoekers en reclamemensen, geen van beiden gehinderd door enige kennis van zaken over het thema.

View original post 965 more words

Liever lastig dan Beslist feminist

De Tweede Sekse Voorbij

door Ida Dequeecker

De start van de blog “Beslist Feminist” van de NVR is zeker in feministische kringen niet onopgemerkt gebleven. Dat Bart De Wever bij de eerste bloggers is, heeft nogal wat kwaad bloed gezet. Op zijn bijdrage had Magda de Meyer, voorzitter van de NVR, zelf de aandacht gevestigd in haar aankondigingsmail (de grootste vis uit de door haar beoogde “heel gevarieerde groep gastbloggers – mannen en vrouwen –” opgevoerd als geslaagde mediastunt?).

Het doel van Magda De Meyer is “korte metten maken met de mythe dat alle feministes mannenhaters zijn of dat het feminisme gaat over een hoop vrouwen die lastig doen”. Hoe relevant is dat??? Magda De Meyer lijkt een voorkeur te hebben voor clichés en gemeenplaatsen. Dat laat ruimte voor zowat iedereen… Of dat ook het feminisme als ideologie van vrouwenemancipatie/bevrijding ten goede komt is maar de vraag. Enkele bedenkingen daarover op basis van twee…

View original post 940 more words

Stop nu met dat seksistisch gezeik bij vakbondsbetogingen

De Tweede Sekse Voorbij

Naar aanleiding van de betoging op 24 mei 2016.

Er zijn regelmatig mensen bij de vakbond die zich afvragen waarom er zo weinig vrouwen meedoen. Hah.

Ik steun de vakbond. De meeste feministes doen dat. Maarrrrrrr dan verwachten we wel een minimale inspanning van die bonden: als er teveel mannen op de betogingen de mottige seksist uithangen, wordt het tijd daar iets aan te doen. Een minimum aan vorming en manier van omgaan met dergelijke problemen, het is dringend nodig. Gebeurt er al iets? Wel dat is duidelijk niet afdoende.

Wij hebben geen zin in venten die ons komen uitlachen, bommetjes tussen onze benen gooien, doen alsof ze zich aan het aftrekken zijn, etcetera. Ongelofelijk dat we dat moeten zeggen en ongelofelijk dat dat gebeurt. Dit is niet de eerste keer, de vorige keren op vakbondsbetogingen was het van hetzelfde.

Vrouwen zijn de vijand niet. Dat zou eigenlijk evident…

View original post 375 more words

Het bedrieglijk vrijheidsfeminisme van Gwendolyn Rutten

De Tweede Sekse Voorbij

door Ida Dequeecker

De discussie over een gelijk ouderschapsverlof voor beide partners is niet nieuw. De politieke proefballon van Gwendolyn Rutten is dat wel (DS 13/05/16). Zij is gewonnen voor de mogelijkheid om een deel van het moederschapsverlof, namelijk 5 weken, over beide partners te spreiden als deze dat willen. Wat is de draagwijdte van Gwendolyn Ruttens voorstel, gemeten aan haar argumenten, die ze overdekt met een doorzichtig laagje feministisch vernis?

Argument 1: Naar een gedeeld zorgpatroon

View original post 1,121 more words

Feminisme in een rechts Europa – analyse & strategie

De Tweede Sekse Voorbij

door Evie Embrechts

Europa wordt steeds rechtser. Het vluchtelingenbeleid is steeds onmenselijker en dodelijker. Mensen sterven aan de grenzen van Fort Europa. Racistisch geweld neemt toe ook binnen de landen van de EU. Mensen die arm, ziek of werkloos zijn, worden steeds meer als misdadigers gezien in plaats van slachtoffers van een onmenselijk kapitalisme. Verschillende landen hebben de Schengen-akkoorden in principe of praktisch opgezegd. Hoe moeten feministes zich organiseren in deze harde tijden?

View original post 2,201 more words

Seksueel geweld en de manipulatie van de N-VA

De Tweede Sekse Voorbij

elke sleurs verbodsbord Elke Sleurs, senator van de N-VA

België is een van de koplopers wereldwijd i.v.m. seksueel geweld. 100 verkrachtingen per dag. Een belachelijk lage veroordelingsgraad. Dadertherapie die niet werkt. Dit is een probleem. Zoals op deze blog vaak vermeld wordt: het is een probleem dat niet altijd serieus genomen wordt. Helaas wordt de realiteit van seksueel geweld ook nog eens gebruikt door de N-VA om goedkoop te scoren en de vrouwenbeweging aan haar kant te krijgen.

View original post 614 more words

Feminisme – een nieuw begin: bestellen en boekvoorstellingen

Het boek Feminisme – een nieuw begin is gepubliceerd! Alle info om het te bestellen vind je op de website:
www.feminismenieuwbegin.be/shop/

Feminisme – een nieuw begin is een stevig Nederlandstalig boek over feminisme, geschreven door Evie Embrechts. Het boek gaat in 380 pagina’s en vijftien hoofdstukken in op wat feminisme en seksisme zijn, welke kruispunten en bondgenoten feminisme kent, bespreekt thema’s zoals prostitutie, pornocultuur, geweld, antiracisme, socialisme, praatgroepen, acties en verzet. Het laatste deel schept de mogelijkheden voor een feministische toekomst en hoe we daar naartoe kunnen bewegen.

Continue reading “Feminisme – een nieuw begin: bestellen en boekvoorstellingen”

Blog at WordPress.com.

Up ↑